Handelsbetingelser

Ved at bruge vores service accepterer du Profilms handelsbetingelser:

1 – Definationer

Kunden betyder den person som afgiver en ordre i Profilms bestillingssystem.
Kontaktpersonen betyder den person som skal kontaktes i forbindelse med booking af ordren. I de fleste tilfælde boligejer/sælger.
Profilm betyder franchisegiveren der forestår website, bestillingsystem, systemintegrationer, markedsføring og netværk.
Fotografen betyder den person Kunden handler med og som leverer ydelsen som selvstændige fotograf og franchisetager hos Profilm.
Mæglersystem betyder det IT-system som Kunden anvender til billeder, plantegninger, film og markedsføring. Disse IT-systemer varetages
af henholdsvis Mindworking, C&B Systemer og LeadHub.
Materiale betyder det færdige produkt som Fotografen leverer til Kunden, som er redigerede billeder, plantegninger, film,
3D-Matterport®, boligbeskrivelser og droneoptagelser mm.

2 – Bestilling og ordreafgivelse

Som Kunde handler du direkte med Fotografen, som er franchisetager hos Profilm.

Bestilling hos Profilm skal som udgangspunkt ske via Profilms bestillingssystem på www.profilm.dk med mindre andet er aftalt.
Kunden er ansvarlig for at sikre, at ordren indeholder korrekte oplysninger. Fotografen berettiger sig til, at opkræve merbetaling hvis ordren
indeholder ufuldstændige eller forkerte oplysninger der resulterer i yderligere arbejde, tidsforbrug og omkostninger for Fotografen, i forhold
til den aktuelle prisliste. Fotografen vil da gøre Kunden opmærksom på dette så hurtigt som muligt.

3 – Ændring af ordre

Ændringer/rettelser til en ordre skal ske telefonisk eller pr. e-mail direkte til Fotografen.

4 – Aflysning

En ordre kan annulleres uden ekstra omkostninger, hvis aflysningen sker rettidigt jf. fotografens prisliste – direkte til fotografen.
Fotografen opkræver et afbestillingsgebyr i henhold til den aktuelle prisliste i følgende tilfælde:

  • Afbestillingen finder sted senere end sidste frist for rettidig aflysning, som er senest 24 timer før det aftalte tidspunkt til fotooptagelserne.
    Se din prisliste eller forhør dig hos Fotografen hvordan det forholder sig.
  • Ingen er tilstede på ejendommen på det aftalte tidspunkt, eller nøglerne er ikke tilgængelige og fotografens kan derfor ikke
    få adgang til ejendommen som ellers aftalt på forhånd.
  • Fotografen har ikke været i stand til at træffe Kunden eller Kontaktpersonen på telefon eller SMS inden for 15 minutter fra
    ankomsttidspunktet, hvorfor fotografen ikke kan få adgang til ejendommen og er nødsaget til at køre igen.

Aflysningsgebyret lægges til den pågældende ordre på fakturaen som afregnes med Kunden. Kundens og Kontaktpersonens interne
økonomiske forhold og anliggende er Profilm uvedkommende.

Såfremt Profilm er nødsaget til at aflyse eller udsætte en fotooptagelse, meddeler Profilm omgående dette til Kontaktpersonen og foreslår
en ny dato et nyt tidspunkt. Profilm giver ikke nedslag i prisen for aflysninger grundet sygdom.

5 – Brugsret

Fotografen har ophavsretten til al leveret materiale udført af Fotografen. Denne ophavsret er ukrænkelig jf. ophavsretsloven. Kunden køber en
brugsret til Materialet som betyder, at Kunden og Kontaktpersonen kan anvende det købte Materiale i forbindelse med ejendomssalget.

6 – Klargøring af ejendommen

Fotografen sender instruktioner til Kontaktpersonen, om hvordan man klargøre ejendommen til fotografering. Dette sker såfremt Kunden har oplyst
Kontaktpersonens e-mail adresse ved ordreafgivelsen. Ejendommen skal være klar til fotografering når fotografen ankommer. Profilm forventer, at
ejendommen er forberedt så godt som muligt, og som Kontaktpersonen ønsker at den skal være.

7 – Priser

Priserne angivet i den aktuelle prisliste i Profilms bestillingssystem, er i DKK, ekskl. moms.

Priserne fastsættes til hver tid af den enkelte fotograf, og kan ændres uden varsel.

Priserne (kostpris) er kun forbeholdt Kunden (ejendomsmægleren), og må ikke videresælges til Kontaktpersonen (boligejer/sælger) som salgspris.
Såfremt Kunden ønsker at sælge Fotografens ydelser til Kontaktpersonen uden yderligere avance, fastsætter Fotografen en højere markedspris
til Kontaktpersonen. Fotografens kostpriser må ikke videresælges direkte til Kontaktpersonen.

Prisen pr. produkt/fotopakke er gældende pr. bolig/lejemål/adresse. Såfremt en ejendom indeholder flere lejemål, bestilles et produkt pr. lejemål.
Alternativt kan løsningen være, at bestille produktet “Lejemålspakken” såfremt der er tale om en udlejningsejendom.

Optagelser til ejendomme beliggende på øer uden fastlandsforbindelse er ikke inkluderet i priserne. Her beregnes et særtillæg pr. ordre.
Kontakt da Fotografen direkte for nærmere aftale.

8 – Betalingsbetingelser

Fotografen fakturerer direkte Kunden med Fotografens egne betalingsbetingelser som fremgår af fakturaen.

9 – Force majeure

Uforudsigelige omstændigheder, der forhindrer fotografens udførelse af ordren, giver Fotografen ret til at annullere ordren helt eller delvist,
eller at forlænge leveringstiden i forhold til situationens omstændigheder og varighed. Fotografen skal straks underette Kunden i tilfælde af
en force majeure situation. Forsinkelsen eller annulleringen i forbindelse med en ordre og/eller force majeure situation berettiger ikke Kunden
imod et krav mod Profilm eller Fotografen.

10 – Ansvar

Profilm er udelukkende franchisegiver for selvstændige ejendomsfotografer i Danmark som franchisetagere. Derfor dækkes alle følgeskader af
ansvarsforsikringen hos Fotografen (franchisetageren).

Profilm kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for utilsigtede eller indirekte skader, herunder følgeskader, tab af data eller
forårsaget af tredjepartsprodukter eller tredjepartssoftware. Det samme gælder i tilfælde af krænkelse af de private ejendomsrettigheder i
forbindelse med Fotografens fotooptagelser.

Profilm og Fotografen er ikke ansvarlig for tab eller indirekte tab i forbindelse med leveringsforsinkelser. Profilm og Fotografen er ikke
ansvarlig for vejrforholdene. Derfor skal Kunden eller Kontaktpersonen på eget initiativ, selv kontakte Fotografen i overensstemmelse med
Handelsbetingelserne punkt 4 såfremt udsættelse/aflysning ønskes.

11 – Eksekvering

Fotografen tilbyder Kontaktpersonen det hurtigst mulige tidspunkt til fotografering. Dette sker er oftest indenfor max. en arbejdsuge
(5 arbejdsdage) fra fotografen modtager ordren. Udendørs opdateringer i daglig tale også kaldet “sæsonopdateringer” fotograferes i tørvejr
og typisk i forbindelse med andre fotooptagelser i området. Leveringstiden på sæsonopdateringer kan derfor forventes at tage op til 2 arbejdsuger
fra fotografen modtager ordren.

Fotooptagelser der ikke betegnes som aftenfoto, kræver dagslys. Derfor udføres fotooptagelserne i hverdagene mellem kl. 8:00 og 16:00 afhængig af
årstiden. Ordrer som ønskes udført i weekenderne aftales nærmere med den lokale fotograf og disse faktureres typisk med en weekendtillæg pr. ordre.

12 – 3D-Matterport™

Produktet 3D-Matterport™ er aktivt i en begrænset periode på max. 12 måneder. Derefter arkiveres produktet og det er ikke længere tilgængeligt.

13 – Mastefoto

Produktet “Mastefoto” er som udgangspunkt inkluderet i standard fotopakkerne, såfremt ejendommen er oplagt til mastefotos og at de omkringliggende
forhold på grunden og vejrforholdene muliggør det. I tilfælde af uvejr som regn, sne, blæst og tåge optages der ikke mastefoto.
Kunden (ejendomsmægleren) skal derfor bestille produktet “Vejropdatering” såfremt det ønskes at fotografen skal køre ud på adressen igen for at tage
(nye) mastefoto.

14 – Reklamation

Såfremt Kunden eller Kontaktpersonen ikke påpeger fejl, mangler eller utilfredshed med det leverede Materiale overfor Fotografen indenfor 14 dage
fra leveringstidspunktet, betragtes leveringen som tilfredsstillende og accepteret af både Kunden og Kontaktpersonen.

Såfremt ejendommen/projektet er solgt ved hjælp af Materialet, annulleres klagen. Kunden har ikke længere ret til udbedring eller erstatning for manglen.

Profilm og Fotografen påtager sig intet ansvar for afvigelser, fejl eller stavefejl, der kan forekomme på plantegninger og boligbeskrivelser.
Plantegninger betragtes som vejledende illustrationer uden ansvar. Fotografen yder derfor 1 x gratis korrektur af plantegninger og på boligbeskrivelser.